χρῆι

χρῆι
χρῇ , χράομαι
abuse
pres subj mp 2nd sg (attic epic ionic)
χρῇ , χράομαι
abuse
pres ind mp 2nd sg (attic epic ionic)
χρῇ , χράομαι
abuse
pres subj mp 2nd sg (doric ionic)
χρῇ , χράομαι
abuse
pres ind mp 2nd sg (doric ionic)
χρῇ , χράω 1
fall upon
pres subj mp 2nd sg (doric)
χρῇ , χράω 1
fall upon
pres ind mp 2nd sg (doric)
χρῇ , χράω 1
fall upon
pres subj act 3rd sg (doric)
χρῇ , χράω 1
fall upon
pres ind act 3rd sg (doric)
χρῇ , χράω 2
proclaim
pres subj mp 2nd sg (attic epic ionic)
χρῇ , χράω 2
proclaim
pres ind mp 2nd sg (attic epic ionic)
χρῇ , χράω 2
proclaim
pres subj act 3rd sg (attic epic ionic)
χρῇ , χράω 2
proclaim
pres ind act 3rd sg (attic epic ionic)
χρῇ , χράω 2
proclaim
pres ind act 3rd sg (doric ionic)
χρῇ , χράω 2
proclaim
pres subj mp 2nd sg (ionic)
χρῇ , χράω 2
proclaim
pres ind mp 2nd sg (ionic)
χρῇ , χράω 2
proclaim
pres subj act 3rd sg (ionic)
χρῇ , χραύω
scrape
pres subj mp 2nd sg (doric)
χρῇ , χραύω
scrape
pres ind mp 2nd sg (doric)
χρῇ , χραύω
scrape
pres subj act 3rd sg (doric)
χρῇ , χραύω
scrape
pres ind act 3rd sg (doric)
χρῇ , χρή
sum
pres subj act 3rd sg
χρῇ , χρῆ
sum
fem dat sg (epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ĝher-6 (ĝherǝ- : ĝhrē-?) —     ĝher 6 (ĝherǝ : ĝhrē ?)     English meaning: short, small     Deutsche Übersetzung: “kurz, klein, gering” (also “knapp become, fehlen, nötig sein”?)     Material: Gk. χείρων (Eol. χέρρων) from *χερι̯ων “bad”, in addition superl. χείριστος… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”